Nakuha ng TPV (Tagalog Popular Version, Mabuting Balita) ang ibig sabihin ng Isa. 61:101. Ang awit ay mula sa Zion/Jerusalem na nagagalak dahil sa mga ginawa ng Diyos para sa kanya. Kaya nga lamang ay nabawasan ang ganda ng talata nang ito’y ilipat sa third person mula sa first person. Kunsabagay, ang salin na ito ay salin din mula sa Inggles ng Good News Bible na sa paggamit ng dynamic equivalence ay maraming bagay sa orihinal na talata ang binawasan nito.

Read the rest of this entry »

  1. Isa pa ring artikulong para sa Adbiyento na isinulat ko noong 2005.

Tags: , , ,