Ang Awit ika-129 ay isa sa mga salmo ng pagsisisi. Kasama ng Salmo ika-51
ito ay isa sa mga pinakakilalang awit sa salteryo. Ito’y kinikilala sa pamagat niyang Latin, ang “De profundis.” Madalas itong gamitin sa mga libing nguni’t madalas din siyang ginagamit bilang salmo responsoryo sa mga misa ng Adbiyento at Kwaresma.

Ang mga paliwanag para sa pagsasaling ito ay matatagpuan sa Otium Sanctum1. Read the rest of this entry »

  1. Ito ay naisulat noon Marso 10, 2006

Tags: ,