Ang kagandahang-loob at katapatan ay magtatagpo
ang katarungan at kapayapaan ay magyayakap.
Ang katapatan ay sisibol sa lupa,
at mula sa langit ay tutunghay ang katarungan.
(Salmo 84[85]: 10-11)

Nang kanina’y1 sinusulat ko ang isang paliwanag tungkol sa Salmong ito, naitanong ko sa aking sarili kung ano ang ibig sabihin ng mga katagang kinopya ko sa itaas.

Read the rest of this entry »

  1. Sinulat ko ang artikulong ito para sa panahon ng Adbiyento apat na taon na ang nakakaraan.

Tags: , , ,